ระเบียบการเช่ารถตู้

เงื่อนไขโดยทั่วไป

 • จำกัดจำนวนผู้โดยสารไม่เกิน 10 ท่าน ต่อรถตู้ปรับอากาศ 1 คัน (สำหรับ VIP 10 ที่นั่ง)
 • ห้ามสูบบุหรี่ ดื่มสุรา หรือสิ่งเสพติดภายในรถโดยเด็ดขาด
 • ห้ามนำสัตว์เลี้ยงทุกชนิดขึ้นมาในรถ
 • ห้ามนำสิ่งผิดกฏหมายมาไว้ในรถ หากพนักงานขับรถพบเห็นหรือสงสัยวาจะมีสิ่งผิดกฏหมายภายในรถ พนักงานขับรถจำเป็นต้องรอขอให้พนักงานเจ้าหน้าที่ตำรวจทำการตรวจค้น ทั้งนี้เพื่อความบริสุทธิ์ของตนเองและบุคคลอื่นภายในรถ
 • พนักงานจะปฏิบัติหน้าที่โดยมุ่งเน้นความสะดวกและความปลอดภัยในการเดินทางของผู้โดยสารเป็นสำคัญ ความเร็วเป็นการขับขี่จึงมิใช่ปัจจัยหลักในการเดินทาง แต่จะขึ้นอยู่กับสภาพผิวจราจรและสภาวะแวดล้อมที่เหมาะสม
 • โปรดรักษาและตรวจสอบสิ่งของของท่านก่อนลงจากรถตู้ที่ใช้บริการ ทางบริษัทและพนักงานขับรถ ไม่ขอรับผิดชอบต่อทรัพย์สินและของมีค่า ไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้น
 • กรณีงานค้างคืน ต้องมีที่พักให้กับพนักงานขับรถ หรือสำรองค่าใช้จ่ายที่พักให้กับพนักงานขับรถไม่เกิน 500/คืน โดยผู้เช่ารถเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่าย
 • กรณีรับ-ส่งที่สนามบิน คิดค่าใช้จ่ายเพิ่มไฟล์ทละ 1,500 บาท ต่อเที่ยว
 • คิดค่าใช้จ่ายเพิ่ม เมื่อใช้รถเกินข้อตกลงที่ได้ตกลงไว้

การนับเวลาและวันทำงาน(ไป-กลับ ในวันเดียวกัน)

 • เวลาทำงานปกติของพนักงานขับรถคือ ตั้งแต่เวลา 6.00-18.00 น.
 • ในกรณีที่เดินทางกลับถึงจุดหมายปลายทาง เกินกว่า 8-10 ชั่วโมง ผู้ใช้บริการจะต้องจ่ายค่าชดเชยค่าบริการเพิ่มอีกชั่วโมงละ 200 บาท
 • ในกรณีที่เดินทางกลับถึงจุดหมายปลายทางเกิน"เที่ยงคืน"ของวันกลับ ผู้ใช้บริการจะต้องจ่ายค่าบริการเพิ่มเป็นอีก 1 วัน
 • ในกรณีที่เดินทางกลับถึงจุดหมายปลายทาง ไม่เกินกว่า 10 ชั่วโมง นับตั้งแต่เวลาที่ผู้ใช้บริการนัดหมาย และไม่เกินกว่าเวลา 18.00 น. ผู้ใช้บริการไม่ต้องจ่ายค่าชดเชยค่าบริการเพิ่ม

ค่าน้ำมัน - ทางด่วน -ทางพิเศษ

 • ในวันที่เริ่มต้นการเดินทาง พนักงานขับรถจะเติมน้ำมันจนเต็มถัง ก่อนที่จะไปรับผู้ใช้บริการตามสถานที่ที่ได้นัดหมายไว้(ผู้ใช้บริการสามารถขอตรวจสอบได้)
 • การเติ่มน้ำมันในครั้งต่อๆไป ผู้ใช้บริการจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายและเติมน้ำมันเต็มถังให้กับพนักงานขับรถ เมื่อเดินทางกลับถึงจุดหมายปลายทาง
 • ค่าผ่านทางด่วน หรือ ค่าผ่านทางพิเศษ ผู้ใช้บริการต้องเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่าย

โทรมาจองเลย เราพร้อมให้บริการคุณ

082-779-9087 089-517-9157

ติดต่อเช่ารถตู้

บริษัท สปีริตแวน แทรเวล จำกัด (สำนักงานใหญ่) 42/24 ซอยแจ้งวัฒนะ 10 แยก 2 (เบญจมิตร) แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 10210