ลูกค้าที่ไว้ใจใช้บริการ Spiritvan

ส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจ

 • สำนักงานเลขาธิการสภาศึกษา
 • สถาบันพัฒนาข้าราชการตำรวจ
 • สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน
 • กระทรวงการคลัง
 • กระทรวงอุตสาหกรรม(สมอ.)
 • กระทรวงสาธารณสุข
 • กระทรวงคมนาคม
 • กรมพัฒนาชุมชนและสิ่งแวดล้อม
 • กรมวิชาการเกษตร
 • กรมทางหลวงชนบท
 • บริษัท ที โอ ที จำกัด (มหาชน)
 • การไฟฟ้าฝ่ายผลิต
 • สำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์
 • สำนักงานปลัด สำนักนายกรัฐมนตรี
 • สภานิติบัญญัติแห่งชาติ
 • สำนักงานเขตคันนายาว
 • มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
 • มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
 • มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา
 • มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 • จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • โรงเรียนพระหฤทัยคอนแวน
 • โรงเรียนเซนต์คาเบรียล โรงเรียนบดินทร์เดชา 1
 • โรงเรียนสวนกุหลาบ โรงเรียนสตรีวิทยา
 • โรงพยาบาลศิริราช โรงพยาบาลจุฬาฯ
 • โรงพยาบาลสมิตเวช
 • สำนักผังเมือง
 • สภาทนายความ สำนักโยธา

บริษัทเอกชนและบริษัททัวร์

 • บริษัท ฮิวเลตต์-แพคการ์ด(ประเทศไทย)จำกัด
 • บริษัท มั่นคงเคหะการ จำกัด (มหาชน)
 • บริษัท หลักทรัพย์ กิมเฮ็ง(ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
 • บริษัท บิสซิเนส โลจิสติกส์ (ไทยแลนด์) จำกัด
 • บริษัท ไฮโพ เทรนนิ่ง แอนด์ คอนเซ้าท์แทนซี่ จำกัด
 • The Hongkong and Shanghai Banking Corporation Limited (HSBC)
 • PTT Exploration and Production Public Company Limited
 • C . P . VIETNAM LIVESTOCK AHCL (THAILAND) CO.,LTD.
 • บริษัท บุญรอดบริเวอร์รี่ จำกัด
 • บริษัท อีเอ็มซี จำกัด (มหาชน) บริษัท เอลล์บา บางกอก จำกัด
 • บริษัท เทียรา ดีไซน์(ไทยแลนด์) จำกัด
 • บริษัท มาบุญครอง จำกัด
 • บริษัท อาร์เอส จำกัด (มหาชน)
 • บริษัท โก ไทย ฟิล์ม จำกัด
 • บริษัท ดีอีซี มีเดีย จำกัด
 • บริษัท ไทย-เจเปน แก๊ส จำกัด
 • บริษัท ยูโรปียน มอเตอร์คาร์ จำกัด
 • บริษัท พีทีเอสเมดิคอล จำกัด

โทรมาจองเลย เราพร้อมให้บริการคุณ

082-779-9087 089-517-9157

ติดต่อเช่ารถตู้

บริษัท สปีริตแวน แทรเวล จำกัด (สำนักงานใหญ่) 42/24 ซอยแจ้งวัฒนะ 10 แยก 2 (เบญจมิตร) แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 10210