วิธีการชำระเงิน

การวางมัดจำเช่ารถตู้

ผู้ใช้บริการจะต้องมีการวางเงินมัดจำล่วงหน้า 50% ก่อนการเดินทางอย่างน้อย 7 วัน จึงจะถือว่าได้มีการจองรถอย่างสมบูรณ์ และเงินส่วนที่เหลือชำระกับพนักงานขับรถ เมื่อรถไปถึงจุดนัดหมายก่อนออกเดินทาง


การชำระเงินมัดจำล่วงหน้า กระทำโดยโอนเงินผ่านทางธนาคารหรือตู้ ATM ดังนี้

ธนาคารกรุงเทพ สาขา หลักสี่

เลขที่บัญชี 229-0-47155-2

ชื่อบัญชี นางสาว มัลลิกา โกละกะ

ธนาคารไทยพาณิชย์ สาขาหลักสี่

เลขที่บัญชี 029-440-1597

ชื่อบัญชี คุณสรายุทธ ยิ่งเจริญ

ธนาคารกสิกร สาขาไอทีสแควร์

เลขที่บัญชี 762-2-12341-4

ชื่อบัญชี สรายุทธ ยิ่งเจริญ

ธนาคารกรุงไทย สาขาย่อย ไอทีสแควร์

เลขที่บัญชี 478-0-04061-2

ชื่อบัญชี นางสาว มัลลิกา โกละกะ


เพื่อทางทีมงานจะได้ติดต่อนัดหมายการเดินทางต่อไป

การไม่วางเงินมัดจำล่วงหน้าตามกำหนดข้างต้น อาจเป็นเหตุให้พนักงานขับรถสามารถบอกเลิกการเดินทางได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

นโยบาย

  • กรณีเลื่อนวันเดินทาง ลูกค้าต้องแจ้งเลื่อนวันเดินทางล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วัน กับทางบริษัท และต้องระบุวันเดินทางใหม่ภายใน 30 วัน นับตั้งแต่วันที่แจ้งเลื่อนวันเดินทาง
  • กรณีจองรถโดยมีการมัดจำแล้ว ถ้ายกเลิกการเดินทางจะไม่คืนมัดจำไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น
  • ทางทีมงานขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่คืนมัดจำล่วงหน้าไม่ว่ากรณีใดๆนอกเหนือจากที่ระบุไว้ข้างต้นี้

โทรมาจองเลย เราพร้อมให้บริการคุณ

082-779-9087 089-517-9157

ติดต่อเช่ารถตู้

บริษัท สปีริตแวน แทรเวล จำกัด (สำนักงานใหญ่) 42/24 ซอยแจ้งวัฒนะ 10 แยก 2 (เบญจมิตร) แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 10210